TRANG CHỦGIỚI THIỆU DVSCQUAN HỆ CỔ ĐÔNGTRUNG TÂM DỮ LIỆUDOANH NGHIỆPHỖ TRỢLIÊN HỆ
Thị trường niêm yết
Thị trường niêm yết
Thị trường chưa niêm yết
Tin kinh tế
Tin DVSC
Báo cáo phân tích
Bản tin thị trường
TIN TỨC DVSC
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
Tin thị trường niêm yết

Giao dịch cổ đông lớn: SDT - Quỹ đầu tư cổ phần MB capital 1 chưa mua được CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 897.040 CP (tỷ lệ 4,26%).

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Quỹ đầu tư cổ phần MB capital 1

- Mã chứng khoán: SDT

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 897.040 CP (tỷ lệ 4,26%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Vũ Thành Trung

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Giám đốc

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 589.500 CP

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 897.040 CP (tỷ lệ 4,26%)

- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do không đạt được giá kỳ vọng

- Ngày bắt đầu giao dịch: 26/02/2013

- Ngày kết thúc giao dịch: 26/03/2013.
 


Theo - HNX

Các tin khác: