TRANG CHỦGIỚI THIỆU DVSCQUAN HỆ CỔ ĐÔNGTRUNG TÂM DỮ LIỆUDOANH NGHIỆPHỖ TRỢLIÊN HỆ
Thị trường niêm yết
Thị trường niêm yết
Thị trường chưa niêm yết
Tin kinh tế
Tin DVSC
Báo cáo phân tích
Bản tin thị trường
TIN TỨC DVSC
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
Tin thị trường niêm yết

Giao dịch nội bộ: PVC - Phó Tổng Giám đốc bán bất thành 26.300 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 26.359 CP (tỷ lệ 0,05%).

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ông Phạm Xuân Toàn

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc

- Mã chứng khoán: PVC

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 26.359 CP (tỷ lệ 0,05%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 26.300 CP

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 26.359 CP (tỷ lệ 0,05%)

- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không công bố

- Ngày bắt đầu giao dịch: 25/02/2013

- Ngày kết thúc giao dịch: 22/03/2013.
 


Theo - HNX

Các tin khác: