TRANG CHỦGIỚI THIỆU DVSCQUAN HỆ CỔ ĐÔNGTRUNG TÂM DỮ LIỆUDOANH NGHIỆPHỖ TRỢLIÊN HỆ
Thị trường niêm yết
Thị trường niêm yết
Thị trường chưa niêm yết
Tin kinh tế
Tin DVSC
Báo cáo phân tích
Bản tin thị trường
TIN TỨC DVSC
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
Tin thị trường niêm yết

Giao dịch bổ sung: KDC – 4/4 giao dịch bổ sung 14 triệu CP

Đây là số cổ phiếu chào bán cho đối tác chiến lược của công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/04/2011.

 

Ngày 28/03/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 360/2013/TB-SGDHCM về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Công ty cổ phần Kinh Đô (max CK: KDC) như sau:

Số lượng: 14.000.000 cổ phiếu (Mười bốn triệu cổ phiếu)

Đây là số cổ phiếu chào bán cho đối tác chiến lược của công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/04/2011.

Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 140.000.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi tỷ đồng) 

Ngày niêm yết có hiệu lực: 22/02/2012

Ngày chính thức giao dịch: 04/04/2013


Theo - HOSE

Các tin khác: