TRANG CHỦGIỚI THIỆU DVSCQUAN HỆ CỔ ĐÔNGTRUNG TÂM DỮ LIỆUDOANH NGHIỆPHỖ TRỢLIÊN HỆ
Thị trường niêm yết
Thị trường niêm yết
Thị trường chưa niêm yết
Tin kinh tế
Tin DVSC
Báo cáo phân tích
Bản tin thị trường
TIN TỨC DVSC
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
Tin thị trường niêm yết

Quyền lợi cổ đông: HT1: Thông báo đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

Ngày 28/03/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 358/2013/TB-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (HT1) ra khỏi diện cảnh báo như sau:

 

Cổ phiếu HT1 được đưa ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 01/04/2013 theo Quyết định số 95/2013/QĐ-SGDHCM ngày 28/03/2013 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Lý do: Căn cứ khoản 4 Điều 19a Quyết định số 04/QĐ-SGDHCM ngày 17/04/2009, lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 là số dương


Theo - HOSE

Các tin khác: