TRANG CHỦGIỚI THIỆU DVSCQUAN HỆ CỔ ĐÔNGTRUNG TÂM DỮ LIỆUDOANH NGHIỆPHỖ TRỢLIÊN HỆ
Thị trường niêm yết
Thị trường niêm yết
Thị trường chưa niêm yết
Tin kinh tế
Tin DVSC
Báo cáo phân tích
Bản tin thị trường
TIN TỨC DVSC
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
Tin thị trường niêm yết

Quyền lợi cổ đông: HT1 được ra khỏi diện cảnh báo từ ngày 1/4/2013

Ngày 28/03/2013, SGDCK Tp.HCM đã có quyết định số 95/2013/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (mã CK: HT1) ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 01/04/2013.

 

Lý do: Căn cứ khoản 4 Điều 19a Quyết định số 04/QĐ-SGDHCM ngày 17/04/2009, lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 là số dương.
 

Theo - HOSE

Các tin khác: