TRANG CHỦGIỚI THIỆU DVSCQUAN HỆ CỔ ĐÔNGTRUNG TÂM DỮ LIỆUDOANH NGHIỆPHỖ TRỢLIÊN HỆ
Thị trường niêm yết
Thị trường niêm yết
Thị trường chưa niêm yết
Tin kinh tế
Tin DVSC
Báo cáo phân tích
Bản tin thị trường
TIN TỨC DVSC
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
Tin thị trường niêm yết

Quyền lợi cổ đông: HBC – 5/4 GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên

Thời gian tổ chức dự kiến 25/04/2013.

 

Ngày 28/03/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 359/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng của Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (mã CK: HBC) như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền:  05/04/2013

Ngày đăng ký cuối cùng: 09/04/2013

Lý do và mục đích: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013

Thời gian tổ chức: dự kiến 25/04/2013

Địa điểm tổ chức: công ty sẽ thông báo sau

Nội dung họp:

  • Báo cáo tài chính kiểm toán 2012;
  • Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh;
  • Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý công ty của Hội đồng Quản trị  và Ban giám đốc;
  • Kế hoạch kinh doanh năm 2013;
  • Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông thường niên.

Theo - HOSE

Các tin khác: