TRANG CHỦGIỚI THIỆU DVSCQUAN HỆ CỔ ĐÔNGTRUNG TÂM DỮ LIỆUDOANH NGHIỆPHỖ TRỢLIÊN HỆ
Thị trường niêm yết
Thị trường niêm yết
Thị trường chưa niêm yết
Tin kinh tế
Tin DVSC
Báo cáo phân tích
Bản tin thị trường
TIN TỨC DVSC
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
Tin thị trường niêm yết
29/03/2013 14:13
Theo lãnh đạo Hòa Phát, số cổ phiếu trị giá 264 tỷ đồng, tương ứng 15% vốn điều lệ Thép Hòa Phát đang được gia đình ông Kiên tìm cách xử lý, dự kiến bồi hoàn xong trong tháng 4 hoặc tháng 5 sắp tới.
29/03/2013 14:06
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 897.040 CP (tỷ lệ 4,26%).
29/03/2013 13:43
Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013: Ngày 25/04/2013
29/03/2013 13:32
Bà Phạm Hồng Hoa được uỷ quyền làm “Người công bố thông tin” của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.
29/03/2013 11:50
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 26.359 CP (tỷ lệ 0,05%).
29/03/2013 11:40
Ngày 28/03/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 358/2013/TB-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (HT1) ra khỏi diện cảnh báo như sau:
29/03/2013 11:40
Đây là số cổ phiếu chào bán cho đối tác chiến lược của công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/04/2011.
29/03/2013 11:39
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 22.531.538 CP (tỷ lệ 2,54%).
29/03/2013 11:38
Ngày 28/03/2013, SGDCK Tp.HCM đã có quyết định số 95/2013/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (mã CK: HT1) ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 01/04/2013.
29/03/2013 11:38
Thời gian tổ chức dự kiến 25/04/2013.
12345678910...