TRANG CHỦGIỚI THIỆU DVSCQUAN HỆ CỔ ĐÔNGTRUNG TÂM DỮ LIỆUDOANH NGHIỆPHỖ TRỢLIÊN HỆ
Thị trường chưa niêm yết
Thị trường niêm yết
Thị trường chưa niêm yết
Tin kinh tế
Tin DVSC
Báo cáo phân tích
Bản tin thị trường
TIN TỨC DVSC
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
Tin thị trường OTC&UCPOM

Quyền lợi cổ đông: IME - 5/4 ĐKCC tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013

Thời gian họp: Ngày 26/04/2013.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IME của CTCP Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2013

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/04/2013

3. Lý do và mục đích:

     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 : 1

          - Thời gian họp: Ngày 26/04/2013

          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường công ty, số 929-931, quốc lộ 1A, phường Thới An, quận 12, TP.Hồ Chí Minh.

          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012, kế hoạch hoạt động năm 2013;+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012;+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012;+ Phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2012, kế hoạch năm 2013;

+ Phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS và lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013
 


Theo - HNX

Các tin khác: