TRANG CHỦGIỚI THIỆU DVSCQUAN HỆ CỔ ĐÔNGTRUNG TÂM DỮ LIỆUDOANH NGHIỆPHỖ TRỢLIÊN HỆ
Thị trường chưa niêm yết
Thị trường niêm yết
Thị trường chưa niêm yết
Tin kinh tế
Tin DVSC
Báo cáo phân tích
Bản tin thị trường
TIN TỨC DVSC
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
Tin thị trường OTC&UCPOM

Quyền lợi cổ đông: NOS 3/4 ĐKCC tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013

Thời gian họp: Dự kiến ngày 04/05/2013.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NOS của CTCP Vận tải Biển Bắc như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2013

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2013

3. Lý do và mục đích:

     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 04/05/2013

          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường của Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc, 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

          - Nội dung họp: Các nội dung theo quy định của Đại hội cổ đông thường niên
 


Theo - HNX

Các tin khác: