TRANG CHỦGIỚI THIỆU DVSCQUAN HỆ CỔ ĐÔNGTRUNG TÂM DỮ LIỆUDOANH NGHIỆPHỖ TRỢLIÊN HỆ
Thị trường chưa niêm yết
Thị trường niêm yết
Thị trường chưa niêm yết
Tin kinh tế
Tin DVSC
Báo cáo phân tích
Bản tin thị trường
TIN TỨC DVSC
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
Tin thị trường OTC&UCPOM

Báo cáo thường niên: I40 - Dự kiến mức cổ tức 15% trong năm 2013

CTCP Đầu tư và XD 40 công bố Báo cáo thường niên năm 2012.

Theo báo cáo thường niên, năm 2012 I40 đạt hơn 86 tỷ đồng doanh thu; lợi nhuận sau thuế gần 2 tỷ đồng và cổ tức 12%.

I40 phấn đấu tăng trưởng năm 201 như sau: Tổng doanh thu bằng 150% – 200%, Tổng lợi nhuận sau thuế bằng 125% - 150%, Tổng mức chi cổ tức bằng 140% – 160%; tăng trưởng năm cuối Nhiệm kỳ IV ( năm 2017 ) so với năm cuối Nhiệm kỳ III ( năm 2012 ): Doanh thu bằng 300%, lợi nhuận sau thuế bằng 300%, mức chi cổ tức bằng 200%.

Đơn vị :   1.000 đồng

TT

CHỈ TIÊU

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH

NĂM 2013

NĂM 2014

NĂM 2015

NĂM 2016

NĂM 2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Vốn cổ phần

   15.391.200

  15.391.200

   15.391.200

  15.391.200

 15.391.200

2

Tổng sản lượng ( Có VAT )

 118.470.000

148.088.000

 185.109.000

231.386.000

289.233.000

3

Doanh thu

 107.700.000

134.625.000

 168.281.000

210.351.000

262.939.000

4

Lợi nhuận trước thuế

     3.016.250

    3.770.313

     4.712.891

    5.891.113

    7.363.892

5

Lợi nhuận sau thuế TNDN

     2.451.000

    3.064.000

     3.830.000

    4.788.000

    5.985.000

6

Tỉ lệ cổ tức/vốn cổ phần

15%

18%

20%

22%

24%

Báo cáo thường niên chi tiết


Theo - HNX

Các tin khác: