TRANG CHỦGIỚI THIỆU DVSCQUAN HỆ CỔ ĐÔNGTRUNG TÂM DỮ LIỆUDOANH NGHIỆPHỖ TRỢLIÊN HỆ
Tin DVSC
Thị trường niêm yết
Thị trường chưa niêm yết
Tin kinh tế
Tin DVSC
Báo cáo phân tích
Bản tin thị trường
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
TIN TỨC DVSC

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM thông báo sự cố giao dịch ngày 22/01/2018

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về sự cố hệ thống giao dịch ngày 22/01/2018 như sau:

          Vào phiên giao dịch ngày 22/01/2018, lúc 14 giờ 31 phút trong đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa đã xảy ra sự cố đối với hoạt động giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Loại sự cố: Hệ thống giao dịch không thể khớp lệnh trong đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa.

- Mức độ ảnh hưởng: tất cả các lệnh giao dịch tại đợt giao dịch khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa đối với toàn bộ các mã chứng khoán niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Các giao dịch thỏa thuận không bị ảnh hưởng.

- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực khắc phục sự cố và cập nhật về tình trạng xử lý trong thời gian sớm nhất.

          Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư 203/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch trên thị trường chứng khoán và khoản 1 Điều 5 Quy chế giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 341/QĐSGDHCM ngày 22/08/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo:

- Thực hiện tạm ngừng giao dịch từ đợt giao dịch khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa ngày 22/01/2018.

- Giá đóng cửa của chứng khoán ngày 22/01/2018 sẽ là giá khớp lệnh cuối cùng trong ngày.

 Trân trọng ./.