TRANG CHỦGIỚI THIỆU DVSCQUAN HỆ CỔ ĐÔNGTRUNG TÂM DỮ LIỆUDOANH NGHIỆPHỖ TRỢLIÊN HỆ

ITA

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (HSX)

BCTC soát xét: ITA - Chi phí tài chính tăng gấp đôi

Nhưng do công ty được hưởng lợi ích thuế TNDN hoãn lại hơn 23 tỷ nên vẫn có lãi 5,36 tỷ, tương đương trước soát xét.

Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA) công bố báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2012.

So với báo cáo trước soát xét, doanh thu trong kỳ của ITA giảm gần 14 tỷ đồng nhưng chi phí giá vốn của công ty chỉ giảm 3,4 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp của ITA giảm 10,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, ITA điều chỉnh giảm một nửa doanh thu tài chính (từ 43,4 tỷ đồng xuống 21,3 tỷ đồng), chủ yếu do giảm thu nhập từ cổ tức 30 tỷ đồng. Trong khi đó, ITA  lại điều chỉnh tăng gấp đôi chi phí lãi vay (tăng từ 32,7 tỷ đồng lên 64 tỷ đồng). Công ty lỗ thuần 64 tỷ đồng từ hoạt động sản xuất kinh doanh sau soát xét.

Tuy nhiên, lợi nhuận từ công ty liên kết của ITA lại điều chỉnh tăng mạnh, từ âm gần 70 triệu đồng lên dương 51,6 tỷ đồng.

ITA lỗ trước thuế gần 12,3 tỷ đồng, công ty được hưởng lợi ích thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại hơn 23 tỷ đồng nên vẫn có lãi 5,36 tỷ đồng, tương đương trước soát xét.
 

Báo cáo kết quả kinh doanh trước và sau soát xét của ITA
Đơn vị: tỷ đồng
Nguồn: HSX
Nguồn: HSX
 

Hôm qua (18/9), cổ phiếu ITA đã bị đưa vào diện cảnh báo do chậm nộp báo cáo bán niên soát xét. Theo biên bản của kiểm toán, báo cáo tài chính hợp nhất soát xét của ITA cũng mới được ký vào ngày 14/9, vẫn muộn hơn hạn cuối (29/8) quy định tại thông tư 52/2012/TT-BTC.


Theo - HOSE/GafinCác tin khác:

NgàyGiáThay đổiKL khớp lệnhTổng GTGD
28/030,0 -7 (-100%) 4.422.99029.797.140.000
27/030,0 -7,2 (-100%) 2.701.06018.941.797.000
26/030,0 -7,2 (-100%) 1.969.07014.260.890.000
25/030,0 -7,3 (-100%) 1.604.63011.596.760.000
21/030,0 -7,6 (-100%) 2.359.04017.793.371.000
20/030,0 -7,4 (-100%) 1.980.97014.861.694.000
19/030,0 -7,4 (-100%) 2.364.22017.295.687.000
18/030,0 -7,8 (-100%) 2.760.23020.893.252.000
14/030,0 -7,5 (-100%) 3.444.39026.534.944.000
13/030,0 -7,8 (-100%) 2.611.59019.924.863.000
Xem tất cả
NgàyDư muaDư bánKLTB 1 lệnh muaKLTB 1 lệnh bán
28/03 3.984.350 5.203.350 3.280 7.052
27/03 3.348.150 4.253.740 3.425 6.215
26/03 2.792.840 4.152.960 4.130 5.742
25/03 2.993.680 3.827.040 3.957 5.197
21/03 3.688.170 7.301.520 5.888 5.558
20/03 4.469.390 4.081.900 5.352 5.346
19/03 5.186.430 4.349.220 4.473 6.204
18/03 2.060.900 4.794.600 4.007 5.217
14/03 4.350.980 6.794.700 5.991 4.628
13/03 2.345.510 6.869.160 3.884 4.807
Xem tất cả
NgàyKLGD ròngGTGD ròng% GD mua toàn TT% GD bán toàn TT
28/03 108.310 723.341.000 3,53% 1,10%
27/03 -70.270 -486.489.000 5,42% 7,98%
26/03 134.300 976.880.000 7,05% 0,20%
25/03 362.820 2.624.016.000 22,83% 0,20%
21/03 133.540 1.011.032.000 5,88% 0,20%
20/03 119.160 895.384.000 6,98% 0,96%
19/03 31.680 231.332.000 5,86% 4,53%
18/03 -312.450 -2.362.851.000 1,93% 13,02%
14/03 199.190 1.534.102.000 8,85% 3,07%
13/03 11.670 98.229.000 5,82% 5,32%
Xem tất cả

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 3.000,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 913,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 685,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX2,9 0,0 (0,0%) -4,5-0,7
HSX17,7 -0,9 (-4,8%) 2,65,7
HSX13,8 -0,7 (-4,8%) 1,97,2
HSX8,7 -0,2 (-2,2%) 2,04,3
HSX3,9 +0,1 (2,6%) 0,311,7
HSX4,1 -0,2 (-4,7%) 0,232,7
HNX8,5 0,0 (0,0%) 2,43,5
HNX10,6 0,0 (0,0%) 10,01,1
HSX17,5 +0,4 (2,3%) 3,44,9
HSX13,2 -0,4 (-2,9%) 0,348,0
1234567