TRANG CHỦGIỚI THIỆU DVSCQUAN HỆ CỔ ĐÔNGTRUNG TÂM DỮ LIỆUDOANH NGHIỆPHỖ TRỢLIÊN HỆ
Tin kinh tế
Thị trường niêm yết
Thị trường chưa niêm yết
Tin kinh tế
Tin DVSC
Báo cáo phân tích
Bản tin thị trường
TIN TỨC DVSC
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
TIN KINH TẾ
Tin kinh tế

Cho vay chứng khoán không được vượt quá 16% tổng dư nợ

Các TCTD không được khuyến khích cho vay đầu tư chứng khoán, bất động sản và phải báo cáo số liệu dư nợ này hàng tháng cho NHNN.

Các TCTD không được khuyến khích cho vay đầu tư chứng khoán, bất động sản và phải báo cáo số liệu dư nợ này hàng tháng cho NHNN.
 
Ngày 10/4/2012, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có văn bản số 2056/NHNN-CSTT gửi các tổ chức tín dụng, các chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ đạo về hoạt động tín dụng.

Theo đó, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng này phải đáp ứng kịp thời các nhu cầu vốn của dự án, phương án sản xuất – kinh doanh có hiệu quả, phù hợp với khả năng huy động vốn và chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng tối đa theo quy định của NHNN; ưu tiên vốn tín dụng phục vụ các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, sử dụng nhiều lao động, các dự án hiệu quả.

Đồng thời, kiểm soát tỷ trọng dư nợ cho vay đối với lĩnh vực không khuyến khích không vượt quá 16 % tổng dư nợ cho vay, bao gồm cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá để đầu tư, kinh doanh chứng khoán, cho vay đầu tư, kinh doanh bất động sản, cho vay tiêu dùng (qua thẻ tín dụng), mua phương tiện đi lại; mua đồ dùng, trang thiết bị gia đình, chi phí học tập và chữa bệnh trong nước.

Các TCTD thống kê dư nợ cho vay đối với các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh chứng khoán, bất động sản và cho vay tiêu dùng, gửi báo cáo cho Vụ Chính sách tiền tệ - NHNN chậm nhất vào ngày 12 tháng tiếp theo tháng báo cáo.

Bên cạnh đó, TCTD thực hiện việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo quy định tại Quyết định số 783/2005/QĐ-NHNN ngày 31/5/2005 của Thống đốc NHNN đối với các khoản vay không trả nợ đúng hạn do tác động của các yếu tố kinh tế trong nước và quốc tế làm cho sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn, chận tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm, ứ đọng tồn kho hàng hoá. Chủ động phối hợp với khách hàng vay để tháo gỡ khó khăn trong việc trả nợ và tiếp cận vay vốn, nhằm tạo điều kiện cho khách hàng vay từng bước phục hồi, duy trì và mở rộng sản xuất, kinh doanh, đảm bảo khả năng trả nợ, giảm nợ xấu; tiếp tục xem xét cho vay mới đối với các nhu cầu vốn vay có hiệu quả và đảm bảo khả năng trả nợ.

NHNN cũng yêu cầu, TCTD thực hiện đúng quy định của NHNN về lãi suất tiền gửi tối đa của TCTD đối với khách hàng, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động kinh doanh của TCTD; tăng cường công tác thẩm định, giám sát vốn vay để đảm bảo vốn vay được sử dụng đúng mục đích ghi trong hợp đồng tín dụng; tăng cường kiểm tra, kiểm toán nội bộ về chất lượng tín dụng, kịp thời phát hiện khách hàng có biểu hiện khó khăn trả nợ để có biện pháp xử lý phù hợp nhằm hạn chế rủi ro phát sinh và đảm bảo an toàn hoạt động tín dụng; phân tích, đánh giá chất lượng tín dụng và có biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt để xử lý nợ xấu; không được sử dụng các biện pháp nghiệp vụ chưa phù hợp với quy định của pháp luật nhằm che giấu nợ xấu.

 


Theo - ĐTCK

Các tin khác: