TRANG CHỦGIỚI THIỆU DVSCQUAN HỆ CỔ ĐÔNGTRUNG TÂM DỮ LIỆUDOANH NGHIỆPHỖ TRỢLIÊN HỆ
Thị trường niêm yết
Thị trường niêm yết
Thị trường chưa niêm yết
Tin kinh tế
Tin DVSC
Báo cáo phân tích
Bản tin thị trường
TIN TỨC DVSC
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
Tin thị trường niêm yết

DNM: Trả cổ tức bằng tiền 5% và cổ phiếu thưởng 20%

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/08/2012

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNM của Tổng CTCP Y tế DANAMECO như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/08/2012

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/08/2012

Lý do và mục đích:
    
* Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
         
- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phần (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
            
* Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
        
 - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phần (cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
                
- Địa điểm thực hiện:
              
+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại trụ sở Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco, địa chỉ: 105 Hùng Vương, thành phố Đà Nẵng.
              
+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.


Theo - HNX

Các tin khác: